Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
 1. Jak mogę pobrać Waszą aplikację?

Osoby posiadające system Android powinny wpisać QUICK2.0 w Google Play i pobrać apkę. Osoby posiadające system iOS pobierają apkę z AppStore.
 1. Jak działa system kodu polecającego?

Osoba X, która jest naszym użytkownikiem i poleci naszą aplikację innej osobie Y otrzyma od nas darmowe 20 minut (15,00 zł na saldo bonusowe portfela w aplikacji). Osoba Y musi założyć konto w aplikacji QUICK, podczas rejestracji wpisać kod polecający i doładować portfel kwotą 25 zł.
 1. Jak mogę podpiąć kartę?

Otwórz MENU, wybierz zakładkę PORTFEL, a następnie naciśnij ZARZĄDZAJ KARTAMI. Po wprowadzeniu danych klikamy DODAJ KARTĘ.
 1. Jak doładować konto?

Konto w aplikacji Quick można doładować podpinając swoją kartę płatniczą (minimum 20 zł) do naszej aplikacji, a następnie wybierając jedną z wyszczególnionych kwot i doładować nią portfel. Doładowanie może także nastąpić za pomocą BLIKa (minimum 10 zł). Wówczas należy wpisać kwotę jaką użytkownik chce doładować portfel i zatwierdzić ją w bankowości mobilnej. Prosimy pamiętać, że bez względu na wybraną metodę płatności wymagane jest podpięcie karty płatniczej.
 1. Jaka jest różnica między saldem głównym a saldem bonusowym?

Na saldo główne trafiają środki doładowane przez użytkownika, a na saldo bonusowe przyznawane są środki promocyjne, przyznane z wszelkiego rodzaju kodów, promocji, kuponów oraz zwrotów.
 1. Czy mogę rozpocząć przejazd, gdy poziom baterii w moim telefonie jest niski (<20%)?

Nie zalecamy rozpoczynania przejazdu, gdy stan baterii telefonu jest niski, ponieważ większość aparatów uniemożliwia zrobienie zdjęcia, gdy bateria ma <5%. Brak zdjęcia uniemożliwi zakończenie przejazdu, co spowoduje naliczanie dalszych opłat. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom dajemy Wam możliwość uruchomienia aplikacji na 4 różnych urządzeniach, dzięki czemu rozładowany telefon nie będzie stanowić problemu.
 1. Jak działa opłata startowa i jaki jest jej koszt?

Opłata startowa to koszt, który ponosi użytkownik przy każdorazowym wypożyczeniu hulajnogi. Koszt opłaty startowej wynosi 2,59 zł. Użytkownik, który posiada aktywny abonament nie ponosi kosztów opłaty startowej.
 1. Co oznacza kolor niebieski na mapie w aplikacji QUICK?

Kolorem niebieskim oznaczone są strefy DOZWOLONEJ JAZDY, w których można poruszać się hulajnogą oraz w nich parkować.
 1. Co oznacza kolor czerwony na mapie w aplikacji QUICK?

Kolorem czerwonym oznaczone są strefy ZAKAZU PARKOWANIA, w których użytkownik nie może zakończyć przejazdu. Pozostawienie w niej hulajnogi spowoduje dalsze naliczanie opłat za przejazd do max 90 min i dodatkowo naliczenie kary w wysokości 30 zł.
 1. Co oznacza kolor żółty na mapie w aplikacji QUICK?

Kolorem żółtym oznaczone są strefy ograniczenia prędkości do 12 km/h.
 1. Co oznacza kolor szary na mapie w aplikacji QUICK?

Kolorem szarym oznaczony jest obszar POZA STREFĄ, na którym obowiązuje ZAKAZ poruszania się hulajnogą.
 1. Co się stanie gdy wyjadę poza dozwoloną strefę?

W momencie wjazdu hulajnogi w strefę szarą następuje zwolnienie prędkości do 1 km/h, następnie całkowite wyłączenie hulajnogi i automatyczne zakończenie przejazdu. Użytkownik otrzymuje powiadomienie w aplikacji, że znajduje się poza dozwoloną strefą jazdy i ma 10 minut na powrót do strefy niebieskiej. W przeciwnym razie zostanie naliczona kara w wysokości 30 zł. Aby powrócić do dozwolonej strefy należy ponownie rozpocząć przejazd i kierować się hulajnogą do strefy niebieskiej. W przypadku kontynuowania przejazdu w głąb szarej strefy przejazd ponownie zostanie zakończony, a użytkownik zostanie obciążony kolejną karą w wysokości 30 zł. UWAGA! Każdy kolejny przejazd zakończony poza strefą wiąże się z nałożeniem na użytkownika kary w wysokości 30 zł.
 1. Mam w portfelu środki doładowane BLIKiem, a nie mogę wynająć hulajnogi.

Upewnij się, że do konta została podpięta karta płatnicza – w przeciwnym wypadku korzystanie z naszych hulajnóg nie będzie możliwe, nawet jeśli stan portfela jest dodatni.
 1. Hulajnoga się włączyła, a nie jedzie. Dlaczego?

Przede wszystkim pamiętaj, że samo wciśnięcie manetki nic nie da. W pierwszej kolejności należy się odepchnąć, a dopiero potem wcisnąć manetkę gazu. Jeżeli to nie pomaga być może uszkodzona jest manetka, należy to wówczas zgłosić poprzez naszą aplikację.
 1. Ile hulajnóg mogę wypożyczyć na 1 aplikację?

Na jedno konto w aplikacji Quick użytkownik może wynająć maksymalnie 4 hulajnogi.
 1. Do czego służy pauza i jaki jest jej koszt?

Pauza służy do czasowego wstrzymania przejazdu. Po włączeniu pauzy hulajnoga zostaje zablokowana. Aby wznowić przejazd należy kliknąć przycisk WZNÓW w aplikacji. W trakcie jej trwania inny użytkownik nie może wypożyczyć Twojej hulajnogi. Koszt pauzy to 0,10 zł za każdą rozpoczętą minutę usługi. Usługa ta obowiązuje jedynie w strefie niebieskiej (strefie dozwolonej jazdy).
 1. Do czego służy rezerwacja i jaki jest jej koszt?

Rezerwacja służy do zarezerwowania dowolnej, dostępnej hulajnogi. Za każdą rezerwację pobierana jest opłata w wysokości 1 zł, zwracana z powrotem na saldo bonusowe do portfela aplikacji w zależności od wykorzystanego czasu (koszt rezerwacji to 0,10 zł za każdą rozpoczętą minutę korzystania z usługi). Maksymalny czas rezerwacji wynosi 10 min – maksymalnie 4 hulajnogi jednocześnie. Dopuszcza się trzykrotną rezerwację tej samej hulajnogi w ciągu sześciu godzin.
 1. Czy mogę uruchomić aplikację na kilku urządzeniach jednocześnie?

Aplikację QUICKAPP można uruchomić na max 4 urządzeniach jednocześnie.
 1. Czy w strefie zakazu parkowania mogę wcisnąć pauzę i zostawić hulajnogę?.

W strefie zakazu parkowania (strefa czerwona) nie ma możliwości włączenia pauzy.
 1. Co w sytuacji, gdy skończą mi się środki w portfelu, a znajduje się w strefie zakazu parkowania?

Wówczas należy jak najszybciej doładować konto i wtedy można bez problemu użytkować dalej hulajnogę. W sytuacji, gdy hulajnoga zostanie pozostawiona w strefie zakazu parkowania (strefa czerwona) opłaty będą dalej naliczane i dodatkowo zostanie naliczona kara w wysokości 30 zł. Najlepszym rozwiązaniem na uniknięcie takich sytuacji jest włączenie opcji automatycznego doładowania (wówczas przy spadku środków poniżej 5 zł portfel w aplikacji zostaje automatycznie doładowany kwotą 25 zł).
 1. Co gdy hulajnoga rozładuje się w strefie zakazu parkowania?

Wówczas następuje automatyczne zakończenie przejazdu. W przypadku, gdy taki przejazd zakończył się w strefie zakazu parkowania (strefa czerwona) i hulajnoga zostanie tam pozostawiona, użytkownik nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami.
 1. Kiedy pobierane są środki za przejazd?

Opłata startowa pobierana jest w momencie wypożyczenia hulajnogi. Opłata za wykorzystane minuty pobierana jest momencie zakończenia przejazdu.
 1. Czy muszę robić zdjęcie, gdy mój przejazd został zakończony automatycznie?

W przypadku zakończenia przejazdu z powodu rozładowanej baterii w hulajnodze, braku środków w portfelu lub wyjazdu poza strefę (strefa szara) system nie przekieruje do aparatu celem zrobienia zdjęcia odstawionej hulajnogi. Aby potwierdzić prawidłowe zaparkowanie hulajnogi sugerujemy zrobienie zdjęcia oraz przesłanie go Nam na adres mailowy [email protected] z informacją, którego przejazdu dotyczy.
 1. Co oznacza, że hulajnoga jest nieczynna?

Informacja pojawiająca się w aplikacji „hulajnoga nieczynna” oznacza, że hulajnoga nie jest aktualnie dostępna dla użytkowników. Przyczyną może być jej uszkodzenie.
 1. Dlaczego hulajnoga się nie włącza?

Hulajnoga nie może włączyć się z kilku powodów:
 • jest ona nieczynna (uszkodzona);
 • ma niski stan baterii;
 • jest już wynajęta przez innego użytkownika;
 • jest pozostawiona w strefie zakazu parkowania (strefa czerwona) i przejazd ostatniego użytkownika nie został zakończony;
 • braku środków w portfelu użytkownika aplikacji lub na karcie płatniczej;
 • jest zarezerwowana przez innego użytkownika;
W takiej sytuacji warto zwracać uwagę na komunikaty jakie są wyświetlane w aplikacji.
 1. Dlaczego hulajnoga się wyłączyła?

Jest kilka powodów wyłączenia się hulajnogi:
 • brak środków w portfelu;
 • wyjazd poza dozwoloną strefę (strefa szara);
 • niski stan baterii hulajnogi.
 1. Czy za parkowanie w spocie pobieracie dodatkowe opłaty?

Nie. Za parkowanie w spocie przyznajemy bonus w wysokości 1 zł do wykorzystania w portfelu aplikacji. Za parkowanie poza spotem nie są naliczane dodatkowe opłaty.
 1. Pobrało mi z konta 25 zł, dlaczego?

Kwota 25 zł została pobrana, ponieważ masz włączoną opcję automatycznego doładowania. Pobrane środki znajdują się w portfelu i to z nich będą regulowane płatności za Twoje zrealizowane przejazdy.
 1. Co to jest automatyczne doładowanie i jakie może mi przynieść korzyści?

Automatyczne doładowanie pozwala użytkownikowi aplikacji zapewnić ciągłość płatności podczas użytkowania hulajnogi. Dzięki niej nie powinno dojść do sytuacji, w której po skończeniu się środków w portfelu przejazd zostaje automatycznie zakończony. Dodatkowo włączenie tej opcji wiąże się z otrzymaniem dodatkowych 5 zł na saldo bonusowe w portfelu aplikacji za każde automatyczne pobranie kwoty 25 zł.
 1. Gdzie mogę sprawdzić aktualnie obowiązujące promocje?

Informacja o promocjach znajduje się w zakładce „PROMOCJE” menu w aplikacji, na stronie www.quick-app.eu na facebooku https://www.facebook.com/QuickPolska/ oraz Instagramie @quick_pl
 1. Gdzie mogę wpisać kod promocyjny?

Aby wpisać kod promocyjny w aplikacji QUICK należy wejść w MENU aplikacji, a następnie w KOD RABATOWY.
 1. W jaki sposób mogę wykupić abonamenty?

Zakup abonamentu może nastąpić poprzez doładowanie portfela i pobranie z niego odpowiedniej kwoty niezbędnej do wykupienia abonamentu lub z wykorzystaniem automatycznego doładowania, przy czym użytkownik nie otrzymuje wówczas bonusu w wysokości 5 zł z tytułu automatycznego doładowania. Każdy abonament ma określony termin ważności i nie jest on automatycznie przedłużany.
 1. Co gdy skończą mi się minuty w abonamencie, a będę chciał dalej jeździć?

Wówczas należy mieć włączoną opcję automatycznego doładowania lub zapewnione środki w portfelu. Abonament nie odnowi się automatycznie, a po wykorzystaniu minut przysługujących w ramach abonamentu za każdą kolejną minutę przejazdu stawka naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku wygaśnięcia abonamentu dziennego przed upływem 24h z powodu wykorzystanych minut jest możliwość jego ponownego wykupienia.
 1. Czy niewykorzystane minuty z abonamentu danego dnia przechodzą mi na kolejny dzień?

W ramach wykupionego abonamentu użytkownik ma do wykorzystania w aplikacji QUICKAPP określoną dzienną liczbę minut. Niewykorzystane danego dnia minuty nie przechodzą na kolejny dzień, a przepadają.
 1. Czy posiadając aktywny abonament mogę korzystać z innych promocji?

Abonamenty nie łączą się z promocjami wprowadzanymi tymczasowo.
 1. Czy mogę anulować zakupiony przeze mnie abonament?

Użytkownik nie ma możliwości anulowania wykupionego abonamentu.
 1. Czy mogę wykupić abonament dzienny kilka razy w ciągu jednego dnia?

Abonament dzienny ważny jest 24h od momentu jego zakupu. Ponowne włączenie abonamentu jest możliwe dopiero po wykorzystaniu wszystkich minut wchodzących w skład abonamentu.
 1. Jak działa pauza w trakcie trwania abonamentu?

W trakcie trwania abonamentu każda rozpoczęta minuta pauzy odpowiada jednej minucie abonamentu, co oznacza, że w trakcie trwającego przejazdu przy aktywnym abonamencie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, każda rozpoczęta minuta pauzy jest naliczana jako jedna wykorzystana minuta z abonamentu.
 1. Gdzie mogę zgłosić awarię hulajnogi?

Awarię można zgłaszać bezpośrednio w aplikacji wchodząc w zakładkę POMOC, a następnie w ikonkę „Zgłoszenie awarii” znajdującą się w prawym dolnym rogu aplikacji. Następnie należy kliknąć „zgłoś awarię” i wypełnić formularz.
 1. W jaki sposób mogę kontaktować się z Państwem w przypadku problemów?

Wszelkie problemy związane z niewłaściwym działaniem naszej usługi prosimy zgłaszać poprzez aplikację lub drogą mailową na adres [email protected].
 1. Gdzie należy zgłaszać chęć zwrotu środków za nieudany przejazd?

W razie jakichkolwiek problemów z przejazdem prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą aplikacji lub drogą mailową na adres [email protected].
 1. Czy mogę otrzymać zwrot wpłaconych przeze mnie środków?

Niewykorzystane środki z doładowania znajdujące się na saldzie głównym portfela aplikacji podlegają zwrotowi. Zwrotu środków dokonujemy po decyzji użytkownika o usunięciu konta.
 1. Czy środki bonusowe podlegają zwrotowi?

Nie zwracamy środków, które wpłynęły z różnego rodzaju promocji, kodów i rabatów a także z tytułu zwrotu.
 1. Co zrobić, gdy mam zablokowane konto?

Przyczyną zablokowanego konta jest najczęściej ujemny stan portfela (zaległość w płatnościach). Należy wówczas doładować portfel, my pobierzemy zaległą płatność, a konto zostanie odblokowane.
 1. W jaki sposób mogę otrzymać fakturę VAT?

Aby otrzymać fakturę należy każdorazowo przesłać prośbę o wystawienie faktury, wraz z danymi na jakie ma zostać wystawiona oraz numerem telefonu na jaki zostało zrealizowane doładowanie na adres [email protected]. Prośba o wystawienie faktury musi zostać przesłana najpóźniej do 15 dnia miesiąca, po okresie za który ma zostać wystawiona faktura.
 1. Chcę usunąć konto. Jak to zrobić?

Napisz do nas na [email protected], albo załóż zgłoszenie w aplikacji. Wtedy my usuniemy konto i zwrócimy pozostałe, niewykorzystane środki znajdujące się w saldzie głównym. Zazwyczaj zajmuje to około 7 dni. Pamiętaj, że usunięcie konta nie będzie możliwe jeśli stan portfela jest ujemny – najpierw trzeba uregulować zaległości.

Masz inne pytania?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.